Nauczyciele

     KADRĘ  PRZEDSZKOLA  W  ROKU SZKOLNYM   2019/2020 TWORZĄ:

 

  KADRA PEDAGOGICZNA :

 

ADAM LEWANDOWSKI - dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

BOGUMIŁA WAŁASZEWSKA  - wicedyrektor  Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

KATARZYNA PETTKA - wicedyrektor  Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

EWA  KUJAWSKA - wychowawca  grupy - latków, /"BIEDRONKI"/

SANDRA GOŁUŃSKA - wychowawca grupy 3 - latków /"BIEDRONKI"/

ANNA  NIEMCZYK- wychowawca grupy 3 - 4 latków /"KRASNALE"/

CELESTYNA SCHMIDT PLATA - wychowawca grupy 4 - latków /"PSZCZÓŁKI"/

LUCYNA CHWAŁA -  wychowawca   grupy 4- 5 -  latków /"STOKROTKI"/

KAROLINA DUNAJSKA - wychowawca  grupy 5 -  latków /"MOTYLKI"/

NATALIA SZARMACH - wychowawca  grupy 6 -  latków /"JEŻYKI"/

NATALIA OSNOWSKA- wychowawca  grupy 6 -  latków /"ŻABKI/

KAROLINA PAŁUBICKA- nauczyciel wspomagający

WOJCIECH HILLER   - nauczyciel religii

PAWEŁ FERENS  - logopeda

DOROTA GRZYWACZ,ANNA CYBULA - nauczyciele języka  angielskiego

JOANNA LINDA -   pedagog

 

 

 PRACOWNICY OBSŁUGI :

 

MALINOWSKA JOANNA

RYNGWELSKA  MIROSŁAWA 

SZCZEPAŃSKA ANGELIKA

SMOLIŃSKA LUCYNA

KATARZYNA LICA

ALICJA ZBOROWSKA